Količina 0 u vašoj korpi. Cena je 0.00 RSD Idi na kasu

Maziva

Početna Maziva

Maziva

Maziva

Uopšteno o mazivima

Pod pojmom maziva podrazumevaju se maziva ulja i mazive masti.

 

      

Maziva i ulja     Maziva i ulja


MAZIVA ULJA


Maziva ulja su tečna tribološka sredstva različitih opštih i radnih osobina. Proizvode se od mineralnih ili sintetičkih baznih ulja i aditiva različitih funkcija. Mineralna bazna ulja se proizvode preradom nafte-rafinacijom vakuum destilata. Kvalitetni nivo zavisi od vrste nafte i rafinacije destilata. Od toga zavise opšte, a dobrim delom i radne osobine maziva koja se od njih proizvode. Zavisno od vrste nafte, tj. od sadržaja ugljovodonika parafinske ili naftenske strukture, mineralna ulja se dele na parafinska i naftenska.
Za proizvodnju mineralnih motornih, transmisionih, turbinskih, hidrauličnih ulja se koriste gotovo isključivo bazna ulja parafinske osnove.
Sintetička bazna ulja proizvode se hemijskom sintezom iz različitih komponenata, različitim tehnološkim postupcima. U odnosu na konvencionalna tj. mineralna bazna ulja, prednosti sintetičkih baznih ulja su: veća oksidaciona i termička stabilnost, veći indeks viskoziteta, bolja funkcija podmazivanja, duži interval zamene ulja. Poslednjih godina na tržištu je sve veća potražnja za sintetičkim uljima. Medjutim, zbog visokih cena imaju ograničenu upotrebu.

Aditivi su sintetičke materije različitog hemijskog sastava i strukture. Oni poboljšavaju postojeće ili donose nove osobine. Bez aditiva se proizvodnja savremenih maziva ne moze zamisliti.

Fizičke osobine mazivih ulja:
- Viskoznost 1mm2/s=1cSt
- Indeks viskoziteta predstavlja sklonost ulja da menja viskoznost sa promenom temperature
- Gurstina d=m/V
- Tačka paljenja , °C
- Penušanje

Hemijske osobine mazivih ulja:
- Oksidaciona stabilnost
- Termička stabilnost
- Ukupan bazni broj (TBN)
- Sadržaj pepela
- Sadržaj koksa


MOTORNA ULJA


Motorna ulja se dele na:
- ulja za benzinske motore
- ulja za dizel motore
Motorna ulja se prema viskoznoj gradaciji dele na monogradna i multigradna motorna ulja. Monogradna ulja se dele na zimska ulja sa oznakom "W" i ulja koja se koriste u letnjim uslovima rada. Kombinacijom ove dve vrste ulja dobijaju se multigradna ulja prilagođena i za letnje i za zimske uslove rada. Kod multigradnih ulja promena viskoziteta sa promenom temperature je mnogo manja a samim tim i indeks viskoziteta je mnogo veći.

 

Prednosti motornih ulja

Dalji razvoj motornih ulja ide u pravcu: ograničenja emisije izduvnih gasova, smanjenja potrošnje goriva i produženja intervala zamene ulja.

 


Grafik ulja

 

ULJA ZA PODMAZIVANJE RUČNIH MENJAČA I DIFERENCIJALA MOTORNIH VOZILA


Zadatak zupčastih prenosnika, menjača i diferencijala, je da prenese snagu motora na osovine i točkove vozila. Za podmazivanje prenosnika u ovako strogim uslovima rada mogu da zadovolje samo maziva ulja proizvedena na osnovu visoko kvalitetnih baznih ulja i odabranog paketa aditiva. Zadatak ulja za zupčaste prenosnike je smanjenje trenja i habanja, hlađenje, odvođenje čestica metala i nečistoća iz kontaktnih zona i zaštita od korozije. Klasifikacija ulja za menjače i diferencijale motornih vozila prema viskoznosti (SAE J 306 iz 1998.god.) je omogućila proizvodnju multigradnih varijanti, koje su poslednjih godina potisnule iz upotrebe monogradna ulja.


ULJA ZA AUTOMATSKE MENJAČE


Relativno niskoviskozna ulja sa visokim indeksom viskoziteta i tačkom tečenja ispod -40°C.


INDUSTRIJSKA ULJA


Zadatak industrijskih ulja nije samo da vrši funkciju podmazivanja u cilju smanjenja trenja i habanja već i zaštitu od korozije, hlađenja i zaštitu od visokih pritisaka.


UNIVERZALNA ULJA ZA TRAKTORE (STOU)


Ulja vrhunskog kvaliteta specijalno razvijena za primenu u poljoprivrednoj mehanizaciji za podmazivanje motora, menjača, diferencijala, za hidrauliku i mokre kočnice traktora i građevinskih mašina. Posebno su prilagođena za ekstremne uslove rada, najčešće u veoma zaprljanoj sredini u uslovima velikog zagrevanja i hlađenja što zahteva visok kvalitet ulja.


ANTIFRIZ


Sredstvo za zaštitu od smrzavanja i inhibitor korozije. Osnovna struktura antifriza je:
Bazni fluid + aditiv + voda
Bazni fluid - MEG
Aditivi - inhibitor korozije


KOČIONE TEČNOSTI


Kočione tečnosti imaju upotrebu kod hidrauličnih mehanizama sistema za kočenje kao i hidrauličnih spojnica. Kočione tečnosti moraju zadovoljiti visoke standarde kvaliteta kao što su visoka tačka ključanja, zaštita od korozije i odgovarajuća sposobnost podmazivanja.


MAZIVE MASTI


Masti su polutečna ili polučvrsta maziva koja se koriste za podmazivanje delova mehaničkih sistema gde ulja, kao tečna maziva iz tehničkih ili ekonomskih razloga ne zadovoljavaju. Dele se na sapusnke mazive masti i nesapunske masti. Mazive masti moraju da zadovolje sledeće funkcije:
- podmazivanje,
- zaštitu od korozije,
- zaptivanje radi sprečavanja ulaska nečistoća i vode,
- kompatibilnost sa zaptivkama i drugim konstrukcionim materijalima.
Pored toga moraju da održe stabilnu strukturu i tvrdoću tokom rada, ili u hladnim vremenskim uslovima.
Prema vrsti ugušćivača dele se na:
Sapunske (jednostavni sapuni metala, litijumove, kalcijumove, natrijumove, aluminijumove, barijumove ili kompleksni sapuni metala: Li kompleks, Ca kompleks, Al kompleks).
Nesapunske (silikatski gel, bentonit, poliurea).

Preduzeće “BRAĆA TOMIĆ”

bavi se prodajom motornih ulja i maziva

021/551 869 ili Pošaljite Email