Količina 0 u vašoj korpi. Cena je 0.00 RSD Idi na kasu

ACEA specifikacija

Početna ACEA specifikacija

ACEA specifikacija

ACEA specifikacija

Komitet konstruktora motora i vozila Evropske zajednice (Comite des Constructeurs d’Automobiles du Marche Commun–CCMC) je1972. godine izdao prvu evropsku klasifikaciju motornih ulja prema radnom učinku. Godine 1996. uvodi se nova evropska specifikacija ACEA (Association des Co structeurs Europeens de l’Automobile), koja je zamenila CCMC specifikaciju sa ciljem objedinjvanja svih zahteva evropskih proizvođača motora. ACEA A-ulja za benzinske motore putničkih i lakih dostavnih vozila, ACEA B-ulja za dizel motore putničkih i lakih dostavnih vozila, ACEA C–ulja za benzinske i dizel motore putničkih i lakih dostavnih vozila sa filterom čestica izduvnih gasova i trostrukim katalizatorom, ACEA E–ulja za dizel motore teških teretnih vozila.

Klasifikacija motornih ulja prema ACEA specifikacijama

 

Klasifikacija Ulja za podmazivanje četvorotaktnih benzinskih motora putničkih vozila
ACEA A1 Ulja nižih viskoznih gradacija, koja štede gorivo ( Fuel Economy ). Sa naročito niskim viskozitetom obezbeđuje visok gradijent smicanja i na visoklm temperaturama : HTHS= 2,9 (2,6 za xW-20)- 3,5 mPa.s. Ova ulja se ne mogu koristiti kod svlh motora, već samo kod onih gde to proizvođač motora preporučuje tj. odobrava. Odgovara specifikacijama API SH ; VW502.00. SA < 1,3%

ACEA A2 Ulja standardne viskoznosti mineralne osnove pogodna za mnoge benzinske motore sa normalnim intervalima zamene. HTHS >3,5 mPa.s. Odgovaraju specifikacijama API SG - SH, CCMC G5,MB 229.1. SA < 1,5%

ACEA A3 Ulja za benzinske motore visokih performansi za produžene intervale upotrebe prema preporukama proizvođača. Obezbeđuju stabilnu viskoznost,odnosno ostaju u gradaciji (stay-in-grade ). HTHS > 3,5 mPa.s. Odgovara API SH -SJ. Sulfatni pepeo: SA < 1,5%

ACEA A4 Rezervisana kategorija za buduća ulja za benzinske motore sa direktnim ubrizgavanjem.

ACEA A5 Ulja stabilne viskoznosti ( stay-in-grade ) koja tokom upotrebe ostaju u gradaciji. Karakteristike slične ACEA A3, ali sa sniženim HTHS-om, ( HTHS= 2,9-3,5 mPa.s.) Za benzinske motore visokih performansi koji su konstruisani tako da mogu da koriste ulja niske viskoznosti. Ova ulja se ne mogu koristiti kod svih motora, već samo kod onih gde to proizvođač motora preporučuje tj. odobrava. SA < 1,5%

 

Klasifikacija Ulja za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora putničkih automobila i lakih teretnih vozila

ACEA B1 Ulja nižih viskoznih gradacija, koja štede gorivo ( Fuel Economy ). Ova ulja se ne mogu koristiti kod svih motora, već samo kod onih gde proizvođač motora odobrava. HTHS =2,9 ( 2,6 za xW-20) - 3,5 mPa.s. Odgovara API CF/SG, VW 506.00. Sulfatni pepeo: SA < 1,3%

ACEA B2 Ulja standardne viskoznosti. Koriste se pretežno u dizel motorima sa indirektnim ubrizgavanjem pri normalnim intervalima zamene. SA 3,5 mPa.s. Odgovaraju specifikacijama API CF/SG i CCMC PD2, VW 505.00.

ACEA B3 Ulja za dlzel motore putničkih vozila sa indirektnim ubrizgavanjem goriva. Kao niskoviskozna ulja pogodna su i za produžene intervale zamene. Zahteva povećanu kontrolu emisije čađi i habanja. Ostaje u gradaciji u toku eksploatacije ( stay-in-grade ). HTHS > 3,5 mPa.s. Sulfatni pepeo: SA < 1,5%. Odgovara CCMC PD 2

ACEA B4 Ulja za dizel motore visokih performansi sa direktnim ubrizgavanjem goriva, gde se zahteva ovaj kvalitet. Pogodna su za upotrebu kao kategorija ACEA B3. HTHS > 3,5 mPa.s. Sulfatni pepeo: SA < 1,6%.

ACEA B5 Zadovoljava oštrije zahteve isparljivosti ( 13 % po Noack-u ). Ulja stabilne viskoznosti koja tokom upotrebe ostaju u gradaciji, ( stay - in-grade ). HTHS = 2,9 -3,5 mPa.s. SA < 1,6% Specifikacija obuhvata ACEA B3 + VW DI.

 

Klasifikacija Ulja za četvorotaktne benzinske i dizel motore automobila sa obradom izduvnih gasova

ACEA C1 Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade-ostaje u gradaciji), kompatibilno sa katalizatorom u vozilima sa filterom za čestice dizela (DPF) i trostepenim katalizatorom (TWC). Za benzinske i dizel motore visokih performansi u automobilima i dostavnim vozilima, kod kojih dati motori zahtevaju niskoviskozna, lako tekuća ulja koja štede gorivo. HTHS>2,9 mPa.s, (HTHS>2,6 mPa.s za SAE 5W20). Imaju najniže SAPS granice SA

ACEA C2 Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade-ostaje u gradaciji), kompatibilno sa katalizatorom, koje se koristi u vozilima sa filterom za čestice dizela (DPF) i trostepenim katalizatorom (TWC). Za benzinske i dizel motore visokih performansi u automobilima i dostavnim vozilima, kod kojih dati motori zahtevaju niskoviskozna ulja. HTHS>2,9 mPa.s, SAPS granice: SA

ACEA C3 Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade-ostaje u gradaciji), kompatibilno sa katalizatorom, koje se koristi u vozilima sa filterom za čestice dizela (DPF) i trostepenim katalizatorom (TWC). Za benzinske i dizel motore visokih performansi u automobilima i dostavnim vozilima, kod kojih dati motori zahtevaju niskoviskozna ulja. HTHS>3,5 mPa.s, SAPS granice: SA

 

Klasifikacija Ulja za podmazivanje četvorotaktnih motora teretnih vozila, građevinskih i poljoprivrednih mašina

ACEA E1 Ova specifikacjja je ukinuta 1999.god.

ACEA E2 SHPD ulje za teško opterećene dizel motore. Koriste se u dizel motorima sa prirodnim usisavanjem i turbomotorima u srednjim i teškim radnim uslovima pri uglavnom normalnim intervalima zamene ulja. Poliranje cilindra, max 8 %. HTHS >3,5 mPa.s. Odgovaraju specifikacije API CF-4, MB 228.1, MAN M 271

ACEA E3 Ulja koja naročito obezbeđuju čistoću i smanjenje poliranja cilindra, smanjenje habanja i pojave čađi. Preporučuje se za dizel motore EURO - 1 i EURO - 2 koji rade u veoma teškim uslovima. Upotrebljavaju se za produžene intervale zamene ulja prema preporuci proizvođača. HTHS > 3,5 mPa.s. odgovara specifikacijama API CG-4, MB 228.3, MAN 3275. Dozvoljeno poliranje cilindra, max 2,5 %. HTHS > 3,5 mPa.s. Sulfatni pepeo: SA < 2%.

ACEA E4 Ulja stabilne viskoznosti, koja obezbeđuju dodatnu kontrolu čistoće klipa i cilindra,habanja, čađi i stabilnost podmazivanja u odnosu na kategoriju ACEA E3. Za veoma opterećene dizel motore koji zadovoljavaju zahteve emisije izduvnih gasova za EURO 1, EURO 2 i EURO 3 motore i produžene intervale zamene ulja. HTHS > 3,5 mPa.s. Učinak sličan MB 228.5; MAN M 3277. Sulfatni pepeo: SA < 1,5%

ACEA E5 Ulja stabilne viskoznosti ( stay-in-grade ) ulja sa osobinama efektivne kontrole čistoće klipova i poliranja košuljice cilindra. Poseduju poboljšanu zaštitu protiv habanja i stvaranja taloga u turbošaržeru. Za veoma opterećene dizel motore koji zadovoljavaju zahteve emisije izduvnih gasova za EURO 1, EURO 2 i EURO 3 motore. Upotrebljavaju se za produžene intervale zamene prema preporuci proizvođača motora. HTHS >3,5 mPa.s. Odgovaraju API CH-4.

ACEA E6 Ulja visoke smičke stabilnosti (stay in grade- ostaje u gradaciji) koja obezbeđuje odličnu kontrolu čistoće, habanje klipa i smanjenje čađi. Predstavlja specifikaciju ACEA E4 poboljšanu za test MACK T10. Preporučuje se za visokokvalitetne dizel motore koji su proizvedeni u skladu sa zahtevima standarda za emisije izduvnih gasova (EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4) koja rade pod veoma teškim uslovima, što podrazumeva npr. znatno produžene intervale zamene ulja u skladu sa preporukama proizvođača. Ovo ulje odgovara motorima sa recirkulacijom izduvnih gasova ( EGR) sa ili bez filtera čestica i za motore sa seklektivnim katalizatorom ( SCR), odnosno sistemima za redukciju NOx. Naročito se preporučuje kod motora opremljenih filterima za čestice i proizvedena je za upotrebu u kombinaciji sa dizel gorivom sa niskim sadržajem sumpora. Obezbeđuje bolju stabilnost na smicanje, manji sadržaj sulfatnog pepela (1.0%), fosfora (0.8%) i sumpora (0.3%). Odgovara API CI-4. HTHS>3.5mPa.s.

ACEA E7 Ulje visoke smične stabilnosti (stay in grade- ostaje u gradaciji) koja obezbeđuju odličnu kontrolu čistoće klipa, poliranje cilindra, nestanka čađi kao i formiranje naslaga čađi u turbokompresoru. Predstavlja specifikaciju ACEA E5 poboljšanu za testove MACK T-10 i Cummins M11 EGR. Preporučuje se za visokokvalitetne dizel motore koji su proizvedeni u skladu sa zahtevima standarda za emisije( EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4) i koji rade pod veoma teškim uslovima, što podrazumeva npr. znatno produžene intervale zamene ulja u skladu sa preporukama proizvođača. Pogodna su za motore bez ugrađenih filtera nečistoća, zatim većini motora opremljenim sa sistemom recirkulacije izduvnih gasova (EGR), kao i nekim motorima sa SCR, odnosno sistemima za redukciju NOx. HTHS>3.5mPa.s. SA

ACEA E9 Stabilno motorno ulje(stay in grade - ostaje u gradaciji) koje omogućuje izvrsnu kontrolu čišćenja. Takođe omogućava izvanrednu kontrolu čvrstoće, emisiju izduvnih gasova i stabilnost maziva. Preporučuje se za upotrebu kod visoko rangiranih dizel motora i zadovoljava EURO 4 i EURO 5 standarde kvaliteta donešenih u svrhu smanjenja emisije štetnih gasova. Ova ulja odgovaraju motorima koji rade u teškim uslovima, npr. znatno produženi intervali zamene motornog ulja prema preporukama proizvođača. Pogodna su za upotrebu kod motora sa ili bez filtera čestica i za većinu EGR motora kao i za većinu motora koji imaju postavljene SRC NOx sisteme redukcije. E9 je izrazito preporučljivo za motore s filterima čestica i stvoreno je za upotrebu u kombinaciji sa dizel gorivom sa niskim sadržajem sumpora.

Preduzeće “BRAĆA TOMIĆ”

bavi se prodajom motornih ulja i maziva

021/551 869 ili Pošaljite Email