Količina 0 u vašoj korpi. Cena je 0.00 RSD Idi na kasu

API specifikacija

Početna API specifikacija

API specifikacija

API specifikacija

Američki institut za naftu (American Petroleum Institute-API) doneo je preciznu klasifikaciju motornih ulja. Postoje dve osnovne kategorije: S–kategorija–ulja za četvorotaktne benzinske motore koji se koriste u putničkim i lakim teretnim vozilima i C–kategorija–ulja za visoko opterećene dizel motore komercijalnih vozila.

Klasifikacija motornih ulja prema API specifikacijama
 S-kategorija ulja za benzinske motore C-kategorija ulja za dizel motore
API SM Važi od novembra 2004.g. Definiše ulja najvišeg kvalitetnog nivoa koja obezbeduju visoku oksidacionu stabilnost, poboljšanu zaštitu od pojave taloga i bolje niskotemperaturne karakteristike. Ograničava sadržaj fosfora P = 0,06 - 0,08 %.

API CJ-4 Specifikacija izdata 2006. g. Ograničava sadržaj sulfatnog pepela (SA = 1,0 %), sumpora (S = 0,4%) i fosfora (P = 0,12%). Zahteva smanjenje isparljivosti: Noack = 13%.
API SL Ulja visokog kvalitetnog nivoa. Pružaju dobru zaštitu od habanja ventila, bolju zaštitu od visokotemperaturnih taloga i manju potrošnju ulja. Modeli posle 2001.g

API CI-4 Ulje najvišeg kvalitetnog nivoa za poslednje modele dizel motora. Mogu se koristiti u motorima koji zahtevaju API CF-4, API CG-4 i API CH-4 kvalitet. HTHS >3,5 mPa.s.

API SJ Ulja koja imaju najbolju zaštitu od korozije, habanja, pojave taloga, oksidacije na visokim temperaturama i koja štede gorivo. Modeli motora 1996-2001 god.

API CH-4 Za dizel motore modela 1998 g. Zahteva gorivo do 0,5 % sumpora. Obezbeduju optimalnu zaštitu od korozije, kontrolu čadi u motoru i smanjenje emisije izduvnih gasova. HTHS >3,5 mPa.s.

API SH Ulja koja u odnosu na API SG imaju još bolju zaštitu od stvaranja taloga, oksidacije, habanja i korozije i manju skolonost stvaranja pene. Modeli motora 1994-1996 god.

API CG-4 Obezbeduje efikasnu kontrolu visokotemperaturnih taloga na klipovima, habanje, koroziju i veću oksidacionu stabilnost.Zahtevaju gorivo do 0,5 % sumpora. Modeli posle 1994 g. HTHS >3,5 mPa.s.

API SG Ulja koja pružaju veću zaštitu protiv korozije i habanja , otpornija su na oksidaciju i stvaranje taloga na visokim temperaturama od API SF. Modeli motora 1989-1994. god.

API CF Za dizel motore sa indirektnim ubrizgavanjem sa ili bez turbo punjenja. Koriste gorivo sa sadržajem sumpora višim od 0.5% Modeli 1994.god. HTHS >3,5 mPa.s.

API SF Ulja koja pružaju povećanu zaštitu od korozije, habanja i od stvaranja crnih taloga i koja su stabilnija na visokim temperaturama u odnosu na API SE . Modeli 1980 -1989. god

API CF-4 Za turbo motore teških teretnih vozila. Za produžene intervale upotrebe i duge vožnje autoputevima. U odnosu na API CE pružaju veću zaštitu od stvaranja taloga i smanjuju potrošnju ulja. Modeli 1990 g. HTHS >3,5 mPa.s.

API SE Sadrže aditive koji obezbeduju visoku oksidacionu stabilnost, sprečavaju stvaranja taloga na niskm i visokim temperaturama i obezbeduju bolju zaštitu od korozije nego API SD. Za benzinske motore proizvedene 1972-1980 god.

API CE Za dizel motore sa i bez turbo punjenja proizvedene posle 1983 g. Poznata kao SHPD ulja. Obezbeduju manju potrošnju ulja, sprečavaju ugušćivanje, smanjuju stvaranje naslaga na klipu.

API SD Ulja koja sadrže aditive prema API SC, sa poboljšanim karakteristikama za strožije uslove eksploatacije. Za benzinske motore proizvedene 1968 -1970 god.

API CD Za dizel motore sa prirodnim usisavanjem ili lakim turbo punjenjem koji rade u teškim uslovima i koriste sve vrste dizel goriva. Modeli posle 1970 g.(Poznata kao S-3). HTHS >3,5 mPa.s.

API SC Ulja koja sadrže aditive protiv habanja, korozije, oksidacije i stvaranja taloga na niskim i visokim radnim temperaturama. Modeli 1964 - 1968 god

API CC Za dizel motore sa prirodnim usisavanjem koji rade u teškim uslovima. Zadovoljavaju zahteve za zaštitom od stvaranja taloga i korozije. Modeli posle 1961 g.

API SB Ulje za starije benzinske motore koji rade pod minimalnim opterećenjem. Ulja koja sadrže minimalne količine aditiva protiv habanja, korozije ležajeva i oksidacije Modeli 1930 -1964 god.

API CB Za dizel motore sa prirodnim usisavanjem koji rade u umerenim uslovima i koriste gorivo sa višim sadržajem sumpora. Modeli 1950-1960 god.

API SA Čisto mineralno ulje bez aditiva za vrlo blage uslove rada.Modeli motora do 1930 godine.
API CA Za dizel motore sa prirodnim usisavanjem koji rade u blagim uslovima. Modeli 1940-1950 god.

 

Napomena:
Polja u tabeli označena color_tile green bojom, predstavljaju motorna ulja "Bison", koja preduzeće "Braća Tomić" uvozi i forsira taj standard.
API SC, API SB, API SA specifikacije za kategorije ulja za benzinske motore i API CC, API CB, API CA specifikacije za kategorije ulja za dizel motore obeležene color_tile green bojom su zastarele i ulja ovakvih performansi se više ne proizvode.

Preduzeće “BRAĆA TOMIĆ”

bavi se prodajom motornih ulja i maziva

021/551 869 ili Pošaljite Email